WISC-IV Zeka Testi

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuk ve ergenlerin bilişsel yeteneğini ölçmek için uygulana en güncel, kapsamlı ve geçerliliği en yüksek zeka testidir. WISC-IV’ün Türkiye patent sahibi Türk Psikologlar Derneği’dir ve 2013 yılında Türkiye normlarına uyarlaması tamamlanmıştır.

School Counselor And Pupil.jpg

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuk ve ergenlerin bilişsel yeteneğini ölçmek için uygulana en güncel, kapsamlı ve geçerliliği en yüksek zeka testidir. WISC-IV’ün Türkiye patent sahibi Türk Psikologlar Derneği’dir ve 2013 yılında Türkiye normlarına uyarlaması tamamlanmıştır (Öktem ve ark., 2008-2012).

Test zeka ile ilgili bir yorumda bulunmasının yanı sıra bireyin Türkiye’de kendi yaşıtları arasındaki yetenek düzeylerine ve kendi becerileri arasındaki güçlü ve zayıf yönlerine dair bilgiler de vermektedir.

 

WISC-IV’ün İçeriği Hakkında Bilgiler

WISC-IV, 10 temel ve 5 yedek olmak üzere toplam 15 alt testten oluşmaktadır.  Alt testleri kullanma koşulu ortaya çıkmadıkça, her çocuk için 10 temel alt test uygulanır. Testin tamamlanma süresi çocuğun cevaplama hızına, yaşına ve performansına göre değişmekte olup yaklaşık 2 saat sürmektedir. Test uygulanan çocuk için ikinci bir WISC-IV değerlendirmesi için en az 1 yıl beklemek gerekmektedir.

Test 4 beceri kümesini ölçmektedir:

1.Sözel kavrama: Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği kullanılır. Her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilgi yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliğini, okul başarısını yordar.

2.Algısal akıl yürütme: Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye-yönetmeye ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektirir.

3.Çalışma belleği: Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.

4. İşlemleme hızı: Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

 

WISC-4 zeka testinden çocuğun uykusunu almış, dinlenmiş ve karnı tok olması önerilmektedir. Çocuğun test günü kullandığı ilaçlar hakkında uygulayıcı psikolog bilgilendirilmelidir.  Test, çocuklarda kaygı uyandırmaması için çocuklara “zeka testi” olarak söylenmemelidir, “etkinlik” olarak söylenebilir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılmaktadır.

turuncupsikiyatri_logo (1).png

turuncupsikiyatri

Danışmanlık Merkezi

Aşkan Mah. Meram Yaka Cad.

Yunuscan İş Merkezi 1.Kat No:102

Meram/Konya  

Tel: 0533 478 00 42

Whatsapp: 0533 478 00 42

Professional Psychotherapy. Successful Psychologist Holding Folder Smiling To Camera Sitti

Hizmetlerimiz

Psikoterapi

Çift Terapisi

Zeka Testi

Dikkat Testi

Çocuk Ergen

Yetişkin