Sosyal Fobi


Dsm 5’te “Toplumsal Kaygı Bozukluğu” olarak da geçen sosyal fobi, “kişinin, başkalarınca değerlendirilebilecek olduğu bir ya da birden çok toplumsal durumda belirgin bir korku ya da kaygı duyması” olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal etkileşimler (örn. karşılıklı konuşma, tanımadık insanlarla karşılaşma), gözlenme (örn. yemek yerken ya da içecek içerken) ve başkalarının önünde bir eylemi gerçekleştirme (örn. bir konuşma yapma) gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Sosyal fobisi olan kişiler, diğer insanların kendileri hakkında olumsuz düşünmelerine neden olacak şekilde davranmaktan kaçınırlar ve kaygılarının diğer insanlar tarafından fark edilmesinden korkarlar. Bundan dolayı korku ve kaygılarına sebep olabileceğini düşündükleri ortamlara girmekten uzak dururlar. Sosyal fobi de diğer psikolojik rahatsızlıklar gibi bir spektruma sahiptir. Bazen sorunlar sınıfta söz alamamak gibi küçük olabilirken, sosyal fobinin ilerlemesi durumunda arkadaş edinememe, yalnızlık hissetme, okulda ve iş yerinde hedeflediği durumlara ulaşamama gibi sorunlara sebep olabilir.


Kimlerde Sosyal Fobi Olur?

Her 8 kişiden biri hayatının bir döneminde sosyal fobi yaşar. Kadınlarda, erkeklerden 2 kat daha yaygın olmakla birlikte erkekler bu konuda daha fazla yardım arayışındadır. Sosyal fobi genelde ergenliğin başlarında görülür fakat çocukluk döneminde de ortaya çıkabilir. Yardım alınmadığı takdirde sorun uzun yıllar sürebilir ve ağırlaşabilir.


Sosyal Fobiye Ne Neden Olur?

Tam nedeni bilinmemekle birlikte genetik, geçmiş yaşam olayları, sosyal durumlarla ilgili olumsuz düşünme biçimi ve sosyal beceri eksikliği gibi faktörlerin sosyal fobiye neden olabileceği görülmüştür.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Sosyal Fobiye Etkisi

Bilişsel davranışçı terapi yöntemi, olumsuz otomatik düşüncelerinizin farkına vardırarak daha gerçekçi düşünmenize imkan sağlar. Ayrıca geçmişte çekindiğiniz, korktuğunuz durumlarla aşamalı olarak yüzleşmenize yardımcı olur, korkularınızı daha fazla kontrol edebilmenizi ve daha az korku yaşamanızı sağlar. Bunların dışında terapistinizin öğretebileceği sosyal beceri ve gevşeme hareketleri ile kendinize olan güveniniz de artacaktır.


Kaynaklar:

· American Psychiatric Association, & American Psychiatric Association. (2013). DSM 5. American Psychiatric Association, 70.

· Leahy, R. L., Holland, S. J., Aslan, S., Türkçapar, H., & Köroğlu, E.(2009). Depresyon ve anksiyete bozukluklarında tedavi planları ve girişimleri. HYB.

2 görüntüleme

Son yazılar