Çocuklarda Ekran Kullanımı

Güncelleme tarihi: 18 Ara 2021


Teknolojinin günümüzde hızla gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte çocuk ve ergenlerde günlük ekran kullanım süresi (televizyon, akıllı telefon, tablet, laptop vb. cihazlar ile geçirilen süre) gittikçe artmaktadır. Ekran başında geçirilen sürede daha az fiziksel aktivitede bulundukları ve yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalabilecekleri için çocuk ve ergenlerin teknolojik cihazlardan verim alması sağlanırken güvenlikleri ve sağlıkları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılan araştırmalarda:

· Ekran süresinin, özellikle televizyon izlemenin, çocuklarda fiziksel ve bilişsel yeteneklerin ve dil becerisinin gelişimi ile olumsuz yönde ilişkili olduğu; obezite, depresyon, anksiyete ve daha düşük akademik başarıya sahip olma riskini arttırabileceği,

· Ebeveyn kontrolü altında olmadan sık sık teknolojik cihaz kullanımının çocuklarda yürümede ve konuşmada gecikme ile ilişkili olduğu,

· Fazla ekran kullanımının çocuklarda daha geç yatma gibi uyku sorunları ile ilişkili olduğu ve çocukların ekrana maruz kalma süreleri arttıkça uyku sürelerinde azalma olduğu,

· Çocuklarda günde bir saatten fazla ekran kullanımının daha az merak, daha düşük öz-kontrol, daha fazla dikkat dağınıklığı, arkadaş edinmede daha fazla zorluk, daha az duygusal istikrar ve kendisine verilen görevleri tamamlayamama gibi düşük psikolojik iyi oluşla ilişkili olduğu; ekran zamanı ve düşük psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin, ergenlerde küçük çocuklara göre daha fazla olduğu bulunmuştur.

Öneriler

· Çocuklar için günlük ekran süresi tutarlı ve yaşlarına uygun bir şekilde sınırlandırılabilir. 2 yaş öncesi çocuklar ekran maruziyetinden korunmalıdır. 2 yaştan sonraki çocukluk döneminde ise ekran süresinin günlük en fazla bir-iki saat olması önerilmektedir.

· Çocuklar, özellikle yemek zamanlarında, ekran kullanımı yerine aileyle birlikte yemek yemeye teşvik edilebilir.

· Çocukların yatak odalarında TV vb. teknolojik cihazlar olmamasına dikkat edilebilir.

· Ebeveynler çocukları için güvenli ve uygun medya içeriğini kontrol edebilmek için çocuklarına ekran sürelerinde eşlik edebilirler.

· Ebeveynlerin çocukları ile oyun oynaması, oyun için ayrılan sürenin uzatılması ve çocukların yaşıtları ile daha çok vakit geçirmeye teşvik edilmesi ekran maruziyetini azaltabilir.Kaynaklar

Akca, A., & Ayaz-Alkaya, S. (2019). Effects of Screen Exposure in Early Childhood . 1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 49-55.

Domingues-Montanari, S. (2017). Clinical and psychological effects of excessive screen time on children. Journal of Paediatrics and Child Health, (53), 333-338.

Duch, H., Fisher, E., Ensari, I., & Harrington, A. (2013). Screen time use in children under 3 years old: a systematic review of correlates. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 102.


15 görüntüleme