Çocuğum Okula Hazır Mı?


Okula Hazır Olmak Nedir?

Okula başlamaya hazır olmak, bir çocuğun okula kolay ve başarılı bir geçiş yapmaya hazır olup olmadığını ifade eder. Anaokulundan ilkokula geçiş, çocuklar için zorlayıcı bir deneyim olabilir. İlkokula başlarken ki uyum çocukların eğitimsel, sosyal ve duygusal geleceğini şekillendirme etkili olabilir. Bu sebeple, çocukların anaokulundan ilkokula geçiş dönemine başarılı bir şekilde uyum sağlaması önemlidir.


Çocuğum Okula Başlamaya Hazır Mı?

Okula hazırlık becerileri arasında öz bakım (kendi başına tuvalete gidebilme ve beslenme çantasını açabilme gibi), dikkat ve konsantrasyon, fiziksel beceriler (tüm okul günü boyunca dik oturmaya dayanıklılık gibi), duygusal düzenleme, dil becerileri, oyun ve sosyal beceriler yer alır.

Okula başlamaya hazır bir çocuk:

- Okula gitmeye karşı olumlu tutuma sahiptir.

- Sınıf içi etkinliklere isteyerek katılır.

- Aktif olarak öğrenmeye katılır. (Her zaman öğretmeninden talimat almak zorunda kalmaz.)

- Sosyal ve duygusal becerileri iyidir – arkadaş edinebilir ve çoğu zaman iş birliği içinde oynayabilir, basit talimatları ve kuralları izleyebilir, empati gösterebilir, saldırganlık ve içine kapanma göstermeden hayal kırıklığı gibi güçlü duyguları yönetebilir ve ebeveynden sıkıntı çekmeden ayrılabilir.

- Sınıf içi etkinlikleri tamamlarken yeterince konsantre olabilir ve gerektiğinde bir etkinlikten diğerine geçebilir.

- Yeterli fiziksel sağlığa ve motor gelişime sahiptir.


Çocuğun okula başlamaya hazır olup olmadığını daha geniş bir ailesel bağlamda değerlendirmek de faydalı olacaktır. Anne-babalar; hastalık, kayıp veya taşınma gibi durumlar da dahil olmak üzere, çocuklarının okula başlamasını duygusal olarak etkileyebilecek koşulları göz önünde bulundurmalıdır.


Okula başlamaya hazır olmayan bir çocuk:

- Günlük aktivitelerde talimatları takip etmekte zorlanır.

- Giyinme gibi kişisel bakım işlerini yapmak için ebeveyn yardımına ihtiyaç duyar.

- Tuvalet eğitimini henüz tamamlamamıştır.

- Sosyal olarak olgunlaşmamıştır. (Paylaşmakta zorluk, oyundaki değişen kurallara uyum sağlayamamak.)

- Davranışlarının sonuçlarını anlamakta güçlük çeker.

- Kitaplara bakmak ve/veya oturarak yapılan etkinliklerle ilgilenmez.

- Zayıf dil becerilerine sahiptir.

- Akranlarıyla (sınıf içinde veya dışında) iyi etkileşimde bulunamaz.


Okula hazırlık becerilerini geliştirmek için neler yapılabilir?

- Çocuğun giyinme, tuvalet, yemek yeme ve evden çıkmaya hazırlanma gibi öz bakım görevleriyle ilgili beklentiler artırılabilir. Mümkün olduğunda görevleri tamamlamak için fiziksel değil, yalnızca sözlü "yardım" sağlanmalıdır.

- Çocuk benzer yaştaki diğer (tanıdık olmayan) çocuklarla ilişkiler geliştirmeye teşvik edilebilir.

- Çocuk okuryazarlığa hazırlanmak için kitaplara maruz bırakılabilir, böylece bir kitabın tamamı boyunca oturmayı öğrenebilir.

- Anaokulu dönemindeyken çocuk ile okuldaki beklentiler ve uygun davranışlar hakkında konuşarak ve düzenli bir şekilde oturarak yapılan etkinliklerde bulunarak çocuk okula hazırlanmaya başlanabilir.

- Çocuğun hem evde hem de anaokulunda günün rutinini anlamasına yardımcı olmak için görseller kullanılabilir.

- Okul başlamadan önce okul oyun alanına, tuvalet kısmına ve sınıf kapısına yapılan ziyaretler de çocuğu yeni ortama alıştırmak için yardımcı olabilir.


Çocuklarının okula hazır olup olmadığından emin olamayan ebeveynler çocuklarının okul öncesi öğretmenlerinden bilgi alabilir. Sonrasında çocuk psikoloğundan da bu konuda destek alabilirler.
Kaynaklar

School Readiness. (n.d.). Retrieved from Kid Sense: https://childdevelopment.com.au/areas-of-concern/school-readiness/

Skouteris, H., & McIntosh, J. (2015, June 24). How do you know when your child is ready for school? Retrieved from The Conversation: https://theconversation.com/how-do-you-know-when-your-child-is-ready-for-school-42614

35 görüntüleme