MOXO Dikkat Testi

Moxo Dikkat Testi; bireyin dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performansını ölçen online bir testtir.

School Counselor And Pupil.jpg

Moxo Dikkat Testi; bireyin dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performansını ölçen online bir testtir.

 

Çeldirici sisteminin bulunması, Moxo’yu diğer dikkat testlerinden ayıran bir özelliktir. Çeldirici sistemi; görsel, işitsel ve karma çeldiricilerden oluşmaktadır. Bu çeldiricilerin varlığında kişinin dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performansının nasıl etkilendiğine dair ayrı ayrı bilgi vermektedir. Kişinin, testi yaparken çeldiricilerin varlığında, çeldiricileri görmezden gelerek performansını devam ettirmesi beklenmektedir.

 

Moxo Dikkat Testi, çocuk ve yetişkin olmak üzere iki testten oluşmaktadır.

 

Moxo Çocuk Testi, 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite tanısında yardımcı araçlardan biridir.  Kısa bir deneme bölümünden sonra sadece klavye kullanılarak tamamlanan 15 dakikalık online bir testtir.

 

Moxo Yetişkin Testi, 13-65 yaş arası yetişkinler için tasarlanmış olup Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite tanısında yardımcı araçlardan biridir.  Kısa bir deneme bölümünden sonra sadece klavye kullanılarak tamamlanan 18 dakikalık online bir testtir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

 

Dikkat Eksikliği:

 • Ayrıntıları gözden kaçırma,

 • Sıkıcı işlerde (okuma yapma, ödev yapma, sunum/konuşma dinleme vs.) dikkatini sürdürememe,

 • Dinlemede zorlanma (ders dinleme, öğretmeninin/arkadaşlarının konuştuklarını dinleme vs.),

 • Verilen görevleri bitirememe,

 • İşleri düzene koymada ya da zamanı yönetmede zorlanma,

 • Zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınma,

 • Dikkatin kolayca dağılması,

 • Unutkanlık gibi belirtilerin çoğunun olduğu bir durumdur.

 

Aşırı Hareketlilik ve Dürtüsellik:

 • Yerinde duramama,

 • Oturduğu yerden sık sık kalkma,

 • Etrafta koşturma ya da bir yerlere tırmanma,

 • Sessizliği sürdürememe,

 • Aşırı hareketlilik,

 • Çok konuşma,

 • Konuşma sırasını beklemede zorlanma, karşıdakinin konuşmasını tamamlama, hemen cevap verme,

 • Sırada bekleyememe,

 • Başkalarının sözünü kesme ya da araya girme gibi belirtilerin çoğunun bulunduğu durumdur.

 

*Moxo Dikkat Testi, uzman hekim ve psikologlar tarafından uygulanır.

 

      Kaynaklar:

 • https://www.moxoturkiye.com/moxo-nedir/

 • Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı’ndan, çev. Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara

turuncupsikiyatri_logo (1).png

turuncupsikiyatri

Danışmanlık Merkezi

Aşkan Mah. Meram Yaka Cad.

Yunuscan İş Merkezi 1.Kat No:102

Meram/Konya  

Tel: 0533 478 00 42

Whatsapp: 0533 478 00 42

Hand changes wood cube the expression _IQ_ (Intelligence Quotient) to _EQ_ (Emotional Inte

Hizmetlerimiz

Psikoterapi

Çift Terapisi

Zeka Testi

Dikkat Testi

Çocuk Ergen

Yetişkin