Uzm. Klinik Psikolog Merve Çelik

mmmm.jpg

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun oldum. Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisansımı İbn Haldun Üniversitesi’nde tamamladım. Bu program bana, klinik psikolojide teori ve pratik alanda yoğun ve kapsamlı bir deneyim sağladı. Özel klinikte bireysel, çocuk ve aile terapisi hizmetleri verdim. STK’larda ve afet bölgesinde gönüllü psikososyal destek projelerinde çalıştım.

 

Klinik tecrübelerimin yanı sıra, araştırma deneyimlerimle klinik pratiğimin birbirini besleyip geliştirdiğine inanan bir psikoterapist olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde “Görsel Algı Laboratuvarı” ve “Güvercinlerle Deneysel Koşullanma Laboratuvarı”nda çalıştım. Kendim de bireysel ve gruplar hakkında lisans eğitimim boyunca nitel ve nicel araştırmalar yürüttüm. Yüksek lisans sürecimde araştırma asistanlığı yaptım. Ailelere öfke kontrolü ve psikolojik dayanıklılık konulu seminerler verdim.

 

Tezimde SCARE Öfke Müdahale Programı’nın Türkçe ve Arapça dil ve kültürlerine uyarlamasını sağlayarak Suriyeli lise öğrencilerinin öfke kontrolleri ve psikolojik dayanıklılıkları üzerine etkisini inceledim. Tezim MEB projesi olarak onaylandı.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) ekollerinde eğitimler ve süpervizyonlar aldım. Bu eğitimlerimin yanı sıra terapilere kullanılan SCID, MMPI, Çocuk Çizim ve Yorumlama Teknikleri, DKB (Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu), Enneagram ve Rogerian Terapi eğitimleri de aldım. Klinik yaklaşımımda BDT ve ACT ekollerinden yararlanmaktayım.

Eğitim

2009-2013

2013-2018

2018-2021

Konya Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi

Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Lisansı

İbn Haldun Üniversitesi, Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Eğitim ve Deneyimler

Boğaziçi Üniversitesi- İnci Ayhan ile nicel çalışma ve poster sunumu: “Self- Esteem and Negative Mood Regulation in the Presence of a Mortality Salience”, 2016/2017-2


Boğaziçi Üniversitesi- Serra Müderrisoğlu ile nitel çalışma: “Üniversite Eğitimi için Ailesinden Ayrılıp İstanbul’a Gelen Üniversite Öğrencilerinin Şehir ve Üniversite Deneyimleri Üzerine Niteliksel Bir Çalışma”, 2017/2018-1


Prof Dr. Hakan Türkçapar- Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi, 2018-2019
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turan Karatepe- Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Eğitimi ve
Süpervizyonu, 2019-2020


Prof Dr. Vahdet Görmez- Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu, 2019-2020


Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği- SCID Eğitimi, 2020


Medaim Yanık Kliniği (Kadriye Slocum İnce)- Nefes ve Gevşeme Egzersizleri Eğitimi, 2019


Prof Dr. Medaim Yanık- DKB (Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu) Eğitimi ve Süpervizyonu, 2019-

2020


Prof Dr. Mücahit Öztürk- Çocuk Psikopatolojisi, 2019 -2020


Prof Dr. Mücahit Öztürk- Psikofarmokoloji, 2020-2021

turuncupsikiyatri_logo (1).png

turuncupsikiyatri

Danışmanlık Merkezi

Aşkan Mah. Meram Yaka Cad.

Yunuscan İş Merkezi 1.Kat No:102

Meram/Konya  

Tel: 0533 478 00 42

Whatsapp: 0533 478 00 42

Professional Psychotherapy. Successful Psychologist Holding Folder Smiling To Camera Sitti

Terapiler

Hakkında

Beautiful worried woman at a psychologist appointment. Psychological problems. Mental prob