October 13, 2018

Korku; ani, zarara neden olma potansiyeline sahip bir uyaranın varlığıyla tetiklenen olumsuz duygusal durumdur. Kaygı ise tehdidin aniden olmadığı, ancak beklenen duygusal durumdur. Her ikisi de uyarlanabilir ve hayatta kalmak için gereklidir. Bireyi tehlikeyle başa çı...

September 1, 2018

Öğrenme bozuklukları, bireyin yetenekleri göz önüne alındığında bilgiyi edinme, alma ve kullanma becerisi ile ilgili beklenmeyen başarısızlarla karakterize bozukluklardır. Dinleme, konuşma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılması...

June 1, 2018

Otizm spektrum bozukluğu, sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğu ile kısıtlı ve tekrarlayıcı davranışlarla karakterize nörogelişimsel bozukluklardan biridir. Otizm spektrum bozukluğu’nun yaygınlığı son yapılan çalışmalarda 1/68-1/50 arasında olduğu bulunmuş olup, her g...

March 3, 2018

Bowlby, 1969 ve 1982 yılları arasında ebeveyn ve çocuk arasındaki erken ilişkinin bir takım özelliklerine dair yaptığı araştırmalarda genel bir çerçeve çizmiştir. Çocuk ve ebeveynler arasındaki uyumlu etkileşimin, aralarında güvenli bir ilişkinin gelişimine sebep olduğ...

September 25, 2017

Pedagoji ve antropoloji alanında çalışmalar yapan ve aynı zamanda İtalya’nın ilk kadın doktoru Maria Montessori, azami derecede her çocuğa uygun bir pedagoji geliştirir. Bu pedagojinin ana çizgisi çocuğun yeteneği, ilgisi ve öğrenme hızı çerçevesinde şekillenir. Montes...

July 10, 2017

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) kişinin tekrarlayıcı, ritüelistik, rahatsız edici davranış, düşünce ve hayalleri üzerindeki kontrolünün çok azaldığı ağır, yaygın görülen ve kronikleşme ihtimali yüksek olan psikiyatrik bir bozukluktur.

Obsesyonlar tekrarlayıcı, rahatsız...

May 17, 2017

Bilişsel, duygulanım ve sosyal işlevsellik alanlarında önemli derecede bozulma ile seyreden, toplumun % 1’ini etkileyen, kronik ve ciddi derecede yeti yitimine yol açan nörogelişimsel bir hastalıktır. Dünya’da özürlülüğün ilk on nedeni arasındadır. 17 yaşından önce baş...

April 1, 2017

Zihin kuramı (theory of mind), bireyin diğer insanların istek, niyet, duygu ve düşünce gibi zihinsel durumlarından çıkarım yaparak ve kendi duygu ve düşünceleriyle ilintileyerek onları anlama durumuna denir. Zihin kuramı, başkalarının da farklı inanç, düşünce ve istekl...

March 15, 2017

Otizm bebeklik döneminden itibaren ortaya çıkan, çocuğun çevresiyle iletişim ve etkileşim kurmasını engelleyen, tekrarlayıcı, basmakalıp davranışlar göstermesine yol açan bir bozukluktur. Otizm belirtileri ilk 2 yasta ortaya çıkar ve belirtiler ve belirtilerin şiddeti...

January 20, 2017

Genellikle ergenlik ve genç erişkinlikte başlayan Yeme Bozuklukları (YB) biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel etkenlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkan psikiyatrik hastalıklardır. YB’nin başlangıcı 14-19 yaşları arasında zirve yapar ve ergenlerde obezite ve astımd...

Please reload

Son yazılar

Please reload

En son yazılardan haberdar ol!

Etiketlere göre arama

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Siyah Instagram Simge

© 2019