DEHB

DEHB nedir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) çekirdek belirtileri hiperaktivite/dürtüsellik ve dikkatsizlik olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Bireyin bilişsel, akademik, davranışsal, duygusal ve  sosyal işlevselliğini  etkileyebilmektedir. 

 

DEHB tanısı nasıl konur?

Tanı çocuk psikiyatri hekimi tarafından klinik olarak konur. Dikkat ve dürtüsellik ile ilgili zorluklar bazı testler ve ölçekler ile gösterilebilmektedir ancak bunlar tanı koymak yerine tanıyı desteklemek için yapılmaktadır. DEHB tanısı herhangi bir kan tetkiki ya da görüntüleme yöntemi ile konulamamaktadır

 

DEHB'de tedavi planı nasıldır?

DEHB'de tedavinin temel bileşenleri ilaç tedavisi ve fiziksel ve sosyal çevrede değişiklikleri içeren davranışçı müdahaleler oluşturmaktadır.

Yapılan çalışmalarda tek başına ilaç tedavisinin tek başına davranışçı müdahalelerden daha etkin olduğu gösterilmiştir. İlaç tedavisi ve davranışçı müdahaleleri içeren kombinasyon terapisi DEHB için daha iyi bir seçenek olduğu bildirilmektedir.

.

İlaç tedavisi gerekli midir?

DEHB'li çocuk ve ergenlerde ilaç tedavisi ilk seçenektir.

Ailelerin ilk başvuru yakınması çoğunlukla ders başarısızlığı olmakla birlikte bu çocuklarda eşlik eden davranışsal sorunlar olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda DEHB'li çocuk ve ergenler ileri yaşlarda sigara, alkol ve madde bağımlılığı ve adli sorunlar açısından akranlarına kıyasla daha fazla risk altında olduğu gösterilmiştir. Yine ilaç tedavisi alan DEHB tanılı çocuklarda bu risk azalmaktadır.

İlaçları ne kadar süre kullanmak gerekiyor?

Tedavide ilaç seçimi ve kullanımı sorunun yaşandığı alanın(okul, ev, arkadaş) durumuna göre ayarlanmakta olup, ilaç kullanım süresi bireye özgü olarak değişmektedir

İlaçlar bağımlılık yapar mı?

DEHB tedavisinde kullanılan ilaçların bağımlılık yapma riski bulunmamakta olup, hatta ergenlik döneminde olası madde bağımlılığı riskini azaltmaktadır.

Çocuğuma Dikkat eksikliği tanısı kondu ama bilgisayar oyunlarını çok iyi oynuyor ve uzun süre yerinden kalkmadığı oluyor?

Dikkat; bireyin zihnini belli bir süre bir yere (ders dinleme, problem çözme gibi) yoğunlaştırma ve odaklama becerisidir. TV izleme ve bilgisayar oyunu gibi eğlenceli aktivitelerde dikkati yoğunlaştırmak diğer akademik faaliyetlere göre daha kolaydır. Bu yüzden dikkat için ders ve ödev anındaki dikkat  ve oturma süresi daha doğru bir ölçüt olacaktır.