Otizm, belirli bir hastalık olmayıp ciddi bir nörogelişimsel bozukluktur, ancak karakteristik davranış sorunlarından oluşan bir sendromdur.

 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) çekirdek belirtileri hiperaktivite/dürtüsellik ve dikkatsizlik olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Bireyin bilişsel, akademik, davranışsal, duygusal ve  sosyal işlevselliğini  etkileyebilmektedir. 

 

Kekemelik genellikle sözel ifadede istemsiz zorlanma olarak tanımlanır. Genellikle, kekemelik ses ve hecelerin tekrarlanması veya sözcüklerin ya da konuşmanın bloklanması ya da sesler ve sözcükler arasında uzun duraklar olarak tezahür etmektedir. Kekemelikde gözlerin yanıp sönmesi, çenede kasılmalar ve baş veya başka bir yerde istem dışı hareketler gibi ikincil davranışlar gözlenebilir. Bu davranışlara kekemeliğin artan şiddetini en aza indirmek için öğrenilen yaklaşımlar, hastanın utanma ve konuşma korkusunu ekleyebiliriz. Büyük çocuklar ve yetişkinler genellikle kekemeliği gizlemek için ek ikincil davranışlar geliştirebililer.

Tik, bireysel olarak ayırt edilebilen, genellikle hareketin gerçekleştirilmesi bir dürtüyle ilişkili olan ve kısa süre için kişi tarafından engellenebilen, ritmik olmayan, tekrarlayıcı hareket veya seslerdir

 

Enürezis (EN), doğuştan ya da kazanılmış Merkezi Sinir Sistemi defekti olmayan 5 yaşın üzerindeki çocuklarda, gece uyurken aralıklarla oluşan idrar kaçırma davranışıdır. 5 yaşına gelmiş çocukların %15'inde idrar kaçırma sorunu gözlenir ve çocuklar ararında yaygın bir sorundur. Bu çocukların çoğunda izole nokturnal enürezis vardır.

Please reload